Fun De La Vallee De La Justice

Yuco zoals wij hem noemen, is geboren op 6 juni 2010.